Bordsbokning

Lösningen för Table Management omfattar tre delar:

1. Webshop

Här finns speciellt anpassade funktioner som först och främst visar och presenterar menyer och dryckespaket på ett intuitivt och tilltalande sätt i köpflödet, vilket möjliggör att erbjuda ett helt sortiment inklusive paketering (statisk och dynamiskt) på webben. Detta blir en naturlig del av flödet där man köper biljetter.

Här har gästen möjlighet att välja menyval, uppgraderingar och tilläggspaket – allt inom de regler och förutsättningar som man ställer upp – för att säkerställa en trevlig upplevelse för gästen och en rimlig kväll i köket.

Table Management inkluderar också ett utökat checkout-flöde i webshopen, där gästen har möjlighet att på ett tydligt sätt ange ev. allergier och andra särskilda önskemål. Detta ger bra förutsättningar för en framgångsrik kväll, – både ur ett planerings- såväl som ur ett likviditetsperspektiv.

Genom de möjligheter som finns ifråga om att erbjuda hela sortimentet i webshoppen kan gästerna genomföra hela sin bokning via webshoppen och betala för den där.

De arrangörer som har börjat använda Table Management från Tickster har konstaterat att behovet av att genomföra eller korrigera bokningar per telefon har gått ner, likaså en betydande reduktion av antalet gäster som upplever att de önskemål eller allergier man angivit i processen tappats bort i hanteringen.

2. Manager

I Manager läggs produktioner, evenemang och biljetter upp på vanligt sätt. Det som tillkommer via Table Management i förberedelsefasen är möjligheten att kunna konfigurera regelbaserad dynamisk paketering och vilka allergener som olika menyer och rätter är förknippade med, samt vilka rapporter de skall redovisas i (Rapport till Köket, Dryckesrapport, osv).

I genomförandefasen är det i Manager man hämtar ut kvällens rapporter. Dessa rapporter omfattar all försäljning till en kväll, oavsett om det skett via webshoppen, en partner eller era egna bokare (inklusive ändringar, tilläggsköp och uppgraderingar). Rapporterna är skräddarsydda för att stötta de olika processer och funktioner som tillsammans bygger upp en framgångsrik kväll och inkluderar bland annat:

  • PM
  • Sällskapslista
  • Dryckesrapport
  • Rapport till köket
  • Placeringskort

3. BoxPoint

Större företagsbokningar, ändringar och uppgraderingar hanteras i regel av era bokare (eller om ni så önskar av Ticksters Ticket Support). För dessa är det Windows-programmet BoxPoint man använder. Här finns funktioner för att jobba med merförsäljning, byten etc. Men också för att hantera noteringar.

Via Table Management får man också funktioner för den typ av rabattsättning som kan vara aktuell när man jobbar med stora sällskap eller företagsbokningar. Även här finns likviditetsfrämjande funktioner – till exempel funktionen för betallänkar där gästen kan få hjälp att sätta samman en bokning per telefon men där den fullbordas via en betallänk som systemet kan maila till gästen.

I genomförandefasen är det även BoxPoint som används för att placera sällskapen. Här finns en bordskarta som har stöd för både regelstyrd och helt fri placering. Bordskartan är i utgångsläget nominell – så här ser vår standardkväll ut – men kan enkelt ändras för en enskild kväll (lägga till/ta bort/slå samman bord), för att kunna kapacitetsoptimera på bästa sätt. Man har ett gott stöd för att göra placeringsarbetet snabbt och effektivt med tydlig både grafisk och textuell information om vad som är placerat, ledigt osv.

En aspekt som är lätt att förbise men ack så viktig är kommunikationen med gästen i form av bokningsbekräftelser och kvittomail. En sällskapssittning för ofta med sig behov av att kommunicera mer information för att gästen ska känna sig trygg och välinformerad. Därför inkluderar Ticksters Table Management en utformning av sådan kommunikation som är precist anpassad för sällskapssittning. Här finns stor flexibilitet att exempelvis jobba med text, videos, bilder och annan både inlänkad och direkt information.

Digital sällskapslista

Digital sällskapslista är ett koncept som bland annat innebär nedladdningsbara biljetter för bordsbokningsevenemang och en alternativ entréfunktionalitet i BoxPoint för bordsbokningsevenemang där gäster och sällskap släpps in snarare än biljetter.