Professional Services

Professional Services hanterar Ticksters samtliga support- och leveranserbjudanden gentemot våra arrangörer. De ingående teamen jobbar med allt från systemsupport, dokumentation och utbildning till projektledning och på-plats-leverans av utrustning.