Markedsføring

Markedsavdelingen holder oversikt over sosiale medier, pressemeldinger, filmer, guider og andre former for ekstern kommunikasjon.

Kontakt oss…