Prosjektledelse

For større kunder eller kunder med spesielle behov kan Project Management gå inn og styre prosjekter i nært samarbeid med salgs- og utviklingsavdelingen for å sikre at leveransene skjer i henhold til avtale.

Kontakt oss…