Evenemangs­försäkring

Evenemangs­försäkringen ersätter biljettkostnaden för det evenemang biljettköparen av någon anledning tvingas avstå ifrån. Exempelvis får biljettköparen pengarna tillbaka om hen eller någon i familjen blivit sjuk, tåget blir inställt eller om barnvakten inte dyker upp. Försäkringen gäller fram till att evenemanget startar och pengarna återbetalas inom 48 timmar efter skadeanmälan. Ni som arrangör får alltid behålla hela biljettbeloppet oavsett om försäkringen utnyttjas eller ej då mySafety tar hela risken.

Vad ingår för biljettköparen?
Försäkringen ersätter biljettkostnaden för det evenemang som hen plötsligt måste avstå ifrån och detta beror på att:

• Biljettköparen blir plötsligt sjuk eller drabbas av olycksfall.
• Nära anhörig blir plötsligt sjuk, drabbas av olycksfall eller dödsfall.
• Biljettköparen måste stanna hemma på grund av till exempel inbrott, brand, översvämning eller storm.
• Biljettköparen inte kan resa till följd av komplikationer i samband med graviditet.
• Allmänt transportmedel inte går enligt tidtabell.
• Fordonet biljettköparen åker med råkar ut för en olycka eller går sönder.
• Biljettköparen blivit beordrad att företa tjänsteresa (gäller inte egenföretagare)
• Förfarande om skilsmässa är inlett.
• Barnvakten blir sjuk