Återkommande evenemang? Testa Produktioner!

28 april 2021 av Fredrick Berntsson

Produktioner är ett bra verktyg för dig som har återkommande evenemang med samma upplägg, som till exempel en teaterproduktion, en utställning eller ett idrottslag med många matcher under en säsong.

Verktyget låter dig massredigera många evenemang eller artiklar samtidigt, vilket underlättar om ändringar uppstår längst vägen.

Kontakta oss…