Moderna Museet - Stockholm & Malmö

Moderna Museet är ett av världens ledande museer för modern och samtida konst. Museet är en statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet med uppdraget att visa, spegla, samla och bevara modern och nutida konst i alla dess former. Museet ska också verka för konstnärlig och kulturell förnyelse, göra samlingarna tillgänglig för en så stor publik som möjligt, ordna utställningar och driva pedagogisk verksamhet.