Professional Services

Professional Services hanterar Ticksters samtliga support- och leveranserbjudanden gentemot våra arrangörer. De ingående teamen jobbar med allt från biljett- och systemsupport, dokumentation och utbildning till projektledning och på-plats-leverans av utrustning.

Kontakta oss…